Piaţa Iancu Huniade, nr. 3, 300029, Timişoara

0256.490.469

0256.490.469

Concursul Local de Proiecte de Tineret 2020

Prima paginăŞtiri Concursul Local de Proiecte de Tineret 2020
02.09.2020

CONCURSUL LOCAL DE PROIECTE DE TINERET 2020
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Timiș organizează în perioada 04.09 – 04.12.2020 Concursul local de proiecte de tineret.
Aplicanții eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2020 sunt asociațiile și fundațiile care funcționează în condițiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, și fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București care funcționează conform Legii nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare.
Fiecare solicitant poate depune maximum 2 proiecte la Concursul local de proiecte de tineret 2020, dar pe priorități diferite. Bugetul total alocat Concursului local de proiecte de tineret 2020 este de 78.629 lei. Suma maximă acordată pentru un proiect este de 20.000 lei.
Puteți consulta mai jos calendarul de desfășurare a concursului, prioritățile și măsurile din acest an, precum și metodologia concursului și ghidul solicitantului

Calendarul de desfășurare al Concursului local de proiecte de tineret (CLPT) 2020

Nr.crt. Perioada Etapa Observatii
01. 04.09.2020 Termen limită pentru apariția anunțului de finanțare nerambursabilă și a anunțului de participare în Monitorul oficial și două cotidiene locale În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general
02. 07.09-24.09.2020 Perioada de depunere a proiectelor de tineret DJST/DSTMB
03. 25.09 – 28.09 Derulare etapa I Etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului- DJST/DSTMB
04. 28.09 Afișarea rezultatelor preliminare etapa I DJST/DSTMB
05. 29.09 – 05.10 Depunerea completărilor DJST/DSTMB
06. 06.10 -07.10 Verificarea completărilor depuse DJST/DSTMB
07. 07.10 Afisarea rezultatelor pentru etapa I DJST/DSTMB
08. 08 -09.10 Depunerea Contestațiilor pentru etapa I MTS
09. 12- 13.10 Analiza contestațiilor depuse pentru etapa I MTS
10. 13.10 Afișarea rezultatelor contestațiilor depuse la etapa I MTS și DJST/DSTMB
11. 13.10 Afișarea rezultatelor finale etapa I DJST/DSTMB
12. 14.10 – 15.10 Etapa a II-a Etapa de evaluare tehnică și financiară - DJST/DSTMB
13. 15.10 Afișarea rezultatelor etapei a II-a DJST/DSTMB
14. 16.10- 19.10 Depunerea contestațiilor pentru etapa II MTS
15. 20.10 - 22.10 Analiza contestațiilor depuse pentru etapa II MTS
16. 22.10 Afișarea rezultatelor la contestațiile depuse pentru etapa II MTS și DJST/DSTMB
17. 22.10 Afișarea rezultatelor finale CLPT DJST/DSTMB
18. 23.10- 27.10 Solicitarea și primirea acordurilor de finanțare DJST/DSTMB
19. Începând cu data de 27.10, în termenul stabilit de Art.17, alin.(2) din anexa la OMTS nr.985/2020 Perioada de contractare Referate, contracte, angajarea cheltuielilor - DJST/DSTMB
20. 01.11-04.12 Perioada de desfășurare a proiectelor finanțate la CLPT  


Priorități și măsuri indicative

Prioritatea 1. Facilitarea și asigurarea incluziunii tinerilor marginalizați sau excluși social
Măsuri indicative:
a) Asigurarea accesului egal al tinerilor marginalizați sau excluși social la medii de învățare non-formală, prin abordarea dimensiunilor incluziunii;
b) Îmbunătățirea competențelor tinerilor marginalizați sau excluși social, în vederea incluziunii sociale.

Prioritatea 2. Împuternicirea tinerilor să acționeze ca factori de schimbare pentru crearea unor comunități durabile
Măsuri indicative:
a) Inițierea de acțiuni prietenoase față de mediu prin identificarea și aplicarea de soluții inovative;
b) Promovarea voluntariatului si a implicarii civice a tinerilor în cadrul comunităților în care trăiesc.

Prioritatea 3. Crearea de oportunități care să faciliteze accesul tinerilor la locuri de muncă de calitate
Măsuri indicative:
a) Dobândirea de competențe adaptate viitorului muncii prin educație non-formală, formare sau voluntariat, în vederea unei mai bune inserții profesionale pe piața muncii;
b) Oferirea de servicii de consiliere și orientare în carieră, în vederea unei mai bune adaptabilități la piața muncii

Prioritatea 4. Promovarea educației non-formale, inclusiv prin folosirea mijloacelor de
comunicare on-line
Măsuri indicative:
a) Dezvoltarea de competențe transversale necesare tinerilor pentru a fi activi în comunitate;
b) Dezvoltarea de competențe digitale necesare tinerilor în procesul de învățare non-formală, adaptate la contextul actual;
c) Conștientizarea și prevenirea riscurilor privind siguranța și formele de dependență generate de utilizarea inadecvată a internetului;
d) Creșterea accesibilității la proiectele europene de tineret, oferirea de sprijin și informații tinerilor.

Prioritatea 5. Promovarea educației pentru sănătate, prevenției și a unui mod de viață sănătos
Măsuri indicative:
a) Promovarea unui stil de viață sănătos, prin dobândirea unor comportamente și atitudini corecte față de nutriție, activități fizice, petrecere a timpului liber etc;
b) Conștientizarea și prevenirea riscurilor legate de consumul de substanțe psihoactive ilicite;
c) Promovarea de servicii de consiliere a tinerilor afectați psiho-emoțional în urmă măsurilor impuse de prevenire a răspândirii și contaminării SARS-COV-2.

Prioritatea 6. Susținerea diversității culturale și a accesului la cultură
Măsuri indicative:
a) Facilitarea accesului la activități culturale;
b) Stimularea creativității tinerilor în domeniul cultural artistic;
c) Conștientizarea identității naționale prin păstrarea și valorificarea tradițiilor și obiceiurilor românești.

Metodologie in format PDF

GHID AL CONCURSULUI LOCAL DE PROIECTE DE TINERET

COLABORATORI

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Timiş (D.J.S.T.) este organizată în baza HG 776/2010

© 2017 - 2020 Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Timiş. Toate drepturile rezervate.

Dezvoltat de Blue Soft