Piaţa Iancu Huniade, nr. 3, 300029, Timişoara

Tineret

Prima paginăTineret

Lista cu organizațiile de/pentru tineret neeligibile în vederea finanțării la Concursul local de proiecte de tineret 2021 datorită nerespectării contractelor de finanțare nerambursabilă încheiate în anul 2020:

ONGT  Proiect DJST 
INGENIOUS DRAMA I.D. Fest Community  Bacău
Fundația Județeană pentru Tineret Timiș  Spațiu pentru democrație și participarea tinerilor  Bihor, Dâmbovița, Teleorman, Tulcea
Fundația Județeană pentru Tineret Olt  Spațiu pentru democrație și participarea tinerilor  Olt

Cursul de formare pentru lucratorii de tineret care lucreaza cu tineri aflati in situatia NEETs - VEZI MAI MULT

CONCURSUL LOCAL DE PROIECTE DE TINERET (CLPT) 2021

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Timiș organizează în perioada 14 iunie- 26 noiembrie 2021 Concursul local de proiecte de tineret.

Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2021 sunt asociațiile și fundațiile care funcționează în condițiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 și fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București care funcționează conform Legii nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare. Fiecare solicitant poate depune maximum 1 proiect pe prioritate.

Pentru Concursul local de proiecte de tineret 2021 prioritățile și măsurile indicative sunt următoarele:

Priorități și măsuri indicative

Prioritatea 1. Facilitarea și asigurarea incluziunii tinerilor marginalizați sau excluși social
Măsuri indicative:
a) Asigurarea accesului egal al tinerilor marginalizați sau excluși social la medii de învățare non-formală, prin abordarea dimensiunilor incluziunii;
b) Îmbunătățirea competențelor tinerilor marginalizați sau excluși social, în vederea incluziunii sociale.

Prioritatea 2. Împuternicirea tinerilor să acționeze ca factori de schimbare pentru crearea unor comunități durabile
Măsuri indicative:
a) Inițierea de acțiuni prietenoase față de mediu prin identificarea și aplicarea de soluții inovative;  
b) Promovarea voluntariatului si a implicarii civice a tinerilor în cadrul comunităților în care trăiesc;
c) Încurajarea dialogului responsabil între tinerii din mediul rural și reprezentanții autorităților publice, incluziunea tinerilor în viața comunității și creșterea rolului pe care aceștia îl au în procesul de luare a deciziilor;

Prioritatea 3. Crearea de oportunități care să faciliteze accesul tinerilor la locuri de muncă de calitate
Măsuri indicative:
a) Dobândirea de competențe adaptate viitorului muncii prin educație non-formală, formare sau voluntariat, în vederea unei mai bune inserții profesionale pe piața muncii;
b) Oferirea de servicii de consiliere și orientare în carieră, în vederea unei mai bune adaptabilități la piața muncii

Prioritatea 4. Promovarea educației non-formale, inclusiv prin folosirea mijloacelor de comunicare on-line
Măsuri indicative:
a) Dezvoltarea de competențe transversale necesare tinerilor pentru a fi activi în comunitate;
b) Dezvoltarea de competențe digitale necesare tinerilor în procesul de învățare non-formală, adaptate la contextul actual;
c) Conștientizarea și prevenirea riscurilor privind siguranța și formele de dependență generate de utilizarea inadecvată a internetului;
d) Creșterea accesibilității la proiectele europene de tineret, oferirea de sprijin și informații tinerilor;
e) Consolidarea sectorului de tineret în mediul rural și susținerea educatorilor, lucrătorilor de tineret, structurilor informale și formale de reprezentare a tinerilor din mediul rural sau care oferă servicii acestora;
f) Facilitarea accesului tinerilor din mediul rural la o educație de calitate și oportunități de dezvoltare personală, profesională și socială în limba maternă.

Prioritatea 5. Promovarea educației pentru sănătate, prevenției și a unui mod de viață sănătos
Măsuri indicative:
a) Promovarea unui stil de viață sănătos, prin dobândirea unor comportamente și atitudini corecte față de nutriție, activități fizice, petrecere a timpului liber etc;
b) Conștientizarea și prevenirea riscurilor legate de consumul de substanțe psihoactive ilicite;
c) Promovarea de servicii de consiliere a tinerilor afectați psiho-emoțional în urmă măsurilor impuse de prevenire a răspândirii și contaminării SARS-COV-2.

Prioritatea 6. Susținerea diversității culturale și a accesului la cultură
Măsuri indicative:
a) Facilitarea accesului la activități culturale;
b) Stimularea creativității tinerilor în domeniul cultural artistic;
c) Conștientizarea identității naționale prin păstrarea și valorificarea tradițiilor și obiceiurilor românești;
d) Dezvoltarea oportunităților culturale pentru tinerii din mediul rural și promovarea consumului cultural, diversității culturale a identității locale, regionale și europene în rândul acestora.

Calendarul de desfășurare al Concursului local de proiecte de tineret (CLPT) 2021

Nr.crt. Perioada Etapa Observatii
01. 14-30 iunie 2021 Perioada de depunere a proiectelor pentru CLPT La sediul DJST Timis din Piata Iancu Huniade nr. 3, Timișoara (intrare prin bd. Mihai Eminescu), Luni-Joi între orele 08:30 -16:00 și Vineri între orele 08:30-14:00 (cu excepţia zilelor nelucrătoare)
02. 1 iulie 2021 Timp rezervă de așteptare a eventualelor proiecte depuse prin postă/ curier  
03. 2-7 iulie 2021 Etapa II  
04. 8 iulie Afișare rezultate preliminare pentru Etapa I Site DJST Timiș
05. 9-15 iulie 2021 Etapa de depune completări  
06. 16-19 iulie 2021 Etapa I- verificarea completărilor depuse  
07. 19 iulie 2021 Afișare rezultate finale pentru Etapa I Site DJST Timiș
08. 20-22 iulie 2021 Depunerea contestațiilor pentru Etapa I Se depun la MTS
09. 23-27 iulie 2021 Analiza contestațiilor Etapei I Comisie constituită la nivel de MTS
10. 28 iulie 2021 Afișarea rezultatelor Contestațiilor la etapa I  
11. 29 iulie-3 august 2021 Etapa a II-a  
12. 4 august 2021 Afișarea rezultatelor pentru Etapa a II-a Site DJST Timiș
13. 5-9 august 2021 Depunerea contestațiilor pentru Etapa a II-a Se depun la MTS
14. 10-16 august 2021 Analiza contestațiilor Etapei a II-a Comisie constituită la nivel de MTS
15. 16 august 2021 Afișarea rezultatelor Contestațiilor la etapa a II-a Site MTS
16. 17 august 2021 Afisarea rezultatelor finale CLPT Site DJST Timiș
17. 18-19 august 2021 Redactare și transmitere solicitare accord finanțare  
18. 20-24 august 2021 Termen răspuns acorduri  
19. 25 august- 1 septembrie 2021 Întocmire referate și încheierea contractelor de finanțare nerambursabilă  
20. 2 septembrie-26 noiembrie 2021 Perioadă derulare proiecte  

 Dosarele de concurs se depun in perioada 14.06- 30.06.2021, între orele 08:30 -16:00, de luni până joi și vineri, între orele 08:30-14:00, (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la sediul DJST Timiș din Piața Iancu Huniade nr. 3, Timișoara, jud. Timiș.

Concursului local de proiecte de tineret este de 130.101 lei cu o limită maximă pe proiect de 39.030 lei.

Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv Metodologia pentru Concursul local de proiecte de tineret 2021, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului (www.mts.ro), site-ul DJST Timiș https://www.djst-timis.ro, sau de la adresa de mail djst.timis@mts.ro.

Metodologie pentru Concursul local de proiecte de tineret 2021

GHID AL CONCURSULUI LOCAL DE PROIECTE DE TINERET

CONSULTARE PRIVIND VIITOAREA STRATEGIE NATIONALA DE TINERET

Dragi tineri, este timpul să vă faceți vocea auzită și să contribuiți prin exprimarea opiniei voastre, pentru că a venit momentul demarării demersurilor pentru elaborarea următoarei strategii naționale în domeniul politicilor de tineret pentru perioada 2021-2026.
Dorim să vă consultăm cu privire la strategia de tineret viitoare și vă rugăm să completați formularul care se află la următorul link:

https://docs.google.com/forms/d/1fQYS9SBz4lnhaUC7GwBjwnhxTBs3Ur9wIhS95q4LztM/viewform?edit_requested=true

De asemenea, dacă aveți idei sau sugestii pe care nu le puteți exprima în cadrul formularului ni le puteți transmite pe adresa djt.timis@yahoo.com sau djst.timis@mts.ro. Noi le vom transmite pe toate către Ministerul Tineretului si Sportului. Termenul până la care puteți contribui este 20 iulie 2020.

Tinerii din cadrul ONGT/ONGS-urilor sunt rugati sa propuna sugestii/modificari cu privire la Concursul Local de Proiecte de Tineret 2020.

http://mts.ro/noutati/anunt-proiect-de-ordin-privind-aprobarea-metodologiei-pentru-concursul-local-de-proiecte-de-tineret/rugamintea

Termenul limita este data de 07.08.2020.

Calendar evenimente

COLABORATORI

Direcția Județeană de Sport Timiș (D.J.S.T.) este organizată în baza HG 776/2010

© 2017 - 2024 Direcția Județeană de Sport Timiș. Toate drepturile rezervate.

Dezvoltat de Blue Soft